سايت های زیرمجموعه

 • شورای صنفی
 • عرفان حاجی بنده دانشجوي كارشناسي و دبير شورا

  شایا بنار دانشجوي كارشناسي و مسئول امور مالي

  شهاب رحیمی دانشجوي كارشناسي و مسئول كميته روابط عمومي

  البرز ملیحی دانشجوي كارشناسي و مسئول كميته آموزش و تحصيلات تكميلي

  تارا سعیدی دانشجوي كارشناسي و مسئول كميته فرهنگي

  مینا مفرد دانشجوي كارشناسي و عضو علي‌البدل شورا

  فرید وفادار دانشجوي كارشناسي و عضو علي‌البدل شورا

   

 • آدرس: 
 • تلـفن: 
 • فکس: 
 • پست الکترونیکی 
 • وب سايت 

فهرست ا - ی