سايت های زیرمجموعه

 • مركز تحقيقات بتن
 • رئيس مركز تحقيقات تكنولوژي و دوام بتن: دكتر علي اكبر رمضانيان‌پور

  مدير گروه پژوهشي تكنولوژي بتن: دكتر حسين رجايي

  مدير گروه پژوهشي دوام بتن:  دكتر فرامرز مودي

  مسئول دفتر مركز تحقيقات : خانم قیطرانیه
 • آدرس: تهران-خ حافظ- چهارراه كالج- دانشگاه صنعتي اميركبير (پلي تكنيك تهران) - دانشكده مهندسي عمران- ساختمان شماره 2 - مركز تحقيقات بتن
 • تلـفن: 02164543074
 • فکس: 
 • پست الکترونیکی -
 • وب سايت 

تاريخچه

 

مركز تحقيقات تكنولوژي و دوام بتن از سال 1381 شروع بكار نموده است.  با توجه به تخصصي بودن مركز در زمينة بتن و دوام آن، پيشنهادهاي پروژه‌ها در اين خصوص براي وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها ارسال گرديد و پس از حدود 1 سال  پروژه‌هايي مورد موافقت واقع شده و كار روي آنها آغاز گرديد. اين مركز در دو زمينة تكنولوژي بتن‌هاي جديد و نيز دوام بتن به صورت دو گروه پژوهشي به فعاليت خود ادامه مي‌دهد.

فهرست ا - ی