سايت های زیرمجموعه

 • مركز تحقيقات بتن
 • رئيس مركز تحقيقات تكنولوژي و دوام بتن: دكتر علي اكبر رمضانيان‌پور

  مدير گروه پژوهشي تكنولوژي بتن: دكتر حسين رجايي

  مدير گروه پژوهشي دوام بتن:  دكتر فرامرز مودي

  مسئول دفتر مركز تحقيقات : خانم قیطرانیه
 • آدرس: تهران-خ حافظ- چهارراه كالج- دانشگاه صنعتي اميركبير (پلي تكنيك تهران) - دانشكده مهندسي عمران- ساختمان شماره 2 - مركز تحقيقات بتن
 • تلـفن: 02164543074
 • فکس: 
 • پست الکترونیکی -
 • وب سايت 

زمينة فعاليت‌هاي مركز

 

1.كنترل كيفي مصالح بتن جهت استفاده در پروژه‌هاي بزرگ، مثل سدها، مخازن، پل‌ها و اسكله‌ها، ساختمان‌ها و برج‌ها
2.نگرش و ارزيابي ريزساختار بتن و كاربرد تكنولوژي نانو
3.انجام آزمايش‌هاي دوام و مقاومت بتن(در اين زمينه آزمايش‌هايي نظير تعيين نفوذپذيري بتن و ميزان نفوذ يون كلريد، تعيين اثر سولفات‌ها بر بتن، تعيين ضخامت پوشش محل آرماتورها و مقدار رطوبت در بتن، تعيين پتانسيل خوردگي آرماتورها و پديده كربناتاسيون، به‌خصوص براي شرايط آب و
هوايي كشور و جهت تعيين تأثير عوامل محيطي بر بتن انجام مي‌پذيرد.)
4.آسيب‌شناسي و ارزيابي سازه‌هاي بتني به‌منظور تعميرات و جهت بررسي و مقاوم‌سازي آنها.
(براي اين منظور، آزمايش‌هاي نيمه‌مخرب و غيرمخرب (NDT) ازجمله مغزه‌گيري، چكش اشميت، اولتراسونيك و پيوستگي بتن انجام مي‌شود).
5.شناسايي و ارزيابي پوزولان‌هاي كشور و تحقيقات در زمينة سيمان‌هاي جديد(نظر به اينكه كاربرد پوزولان‌ها در بهبود خواص بتن تأثير بسزايي دارد، و همچنين اين مصالح در بسياري از نقاط كشور به وفور يافت مي‌شود، مي‌تواند جايگزين مناسبي براي بخشي از سيمان باشد و علاوه بر صرفه‌جويي در مصرف انرژي و مصرف سيمان، باعث كنترل و رفع برخي مشكلات و نواقص كار با بتن سيمان پرتلندي ‌شود).
6.استفاده از نيروهاي تحقيقاتي و فناوري، بكارگيري دانش‌هاي نوين و بهره‌گيري از حضور انديشمندان بزرگ و مجرب در اين علم جهت جبران بسياري از كاستي‌ها و مشكلات مربوط به ساخت و ساز و مصالح ساختماني و فراهم‌سازي زمينه‌هاي مناسب‌تر و كارآمدتر در جهت بالا بردن
سطح كيفيت توأم با مقاومت، در افزايش دوام و طول عمر سازه‌هاي بتني در كشور

فهرست ا - ی