سايت های زیرمجموعه

 • مركز تحقيقات بتن
 • رئيس مركز تحقيقات تكنولوژي و دوام بتن: دكتر علي اكبر رمضانيان‌پور

  مدير گروه پژوهشي تكنولوژي بتن: دكتر حسين رجايي

  مدير گروه پژوهشي دوام بتن:  دكتر فرامرز مودي

  مسئول دفتر مركز تحقيقات : خانم قیطرانیه
 • آدرس: تهران-خ حافظ- چهارراه كالج- دانشگاه صنعتي اميركبير (پلي تكنيك تهران) - دانشكده مهندسي عمران- ساختمان شماره 2 - مركز تحقيقات بتن
 • تلـفن: 02164543074
 • فکس: 
 • پست الکترونیکی -
 • وب سايت 

برنامه‌هاي پنج ساله مركز

 

 
1.تحقيقات، به‌ويژه در زمينة سيمان‌ها و بتن‌هاي جديد، بتن‌هاي توانمند و ارزيابي دوام بتن
2.جهت‌دهي پروژه‌هاي تحقيقاتي پراكنده در زمينة بتن و انجام پروژه‌هاي مهم در جهت رفع نيازهاي كشور با همكاري صنعت
3.انجام پروژه‌هاي مشترك با كشورهاي مختلف و انتقال دانش و فناوري نوين در زمينة بتن به داخل كشور
4.ايجاد دوره‌هاي مختلف آموزشي كوتاه‌مدت براي ارتقاء سطح علمي دست‌اندركاران كارهاي بتني
5.برگزاري سخنراني‌ها و كارگاه‌هاي تخصصي و سمينارها، با همكاري سازمان‌هاي ذيربط براي انتقال دانش و دستاوردها
6.چاپ و انتشار كتب و مقالات و دستورالعمل‌ها، جهت بهبود و ارتقاء سطح بتن در كشور
7.مشاوره و راهنمايي در زمينه‌هاي مختلف تكنولوژي و دوام بتن
8.انجام آزمايش‌هاي واكنش قليايي سنگدانه‌ها (سرطان بتن) به روش‌هاي تسريع‌شده و بلندمدت

فهرست ا - ی