سايت های زیرمجموعه

 • مركز تحقيقات بتن
 • رئيس مركز تحقيقات تكنولوژي و دوام بتن: دكتر علي اكبر رمضانيان‌پور

  مدير گروه پژوهشي تكنولوژي بتن: دكتر حسين رجايي

  مدير گروه پژوهشي دوام بتن:  دكتر فرامرز مودي

  مسئول دفتر مركز تحقيقات : خانم قیطرانیه
 • آدرس: تهران-خ حافظ- چهارراه كالج- دانشگاه صنعتي اميركبير (پلي تكنيك تهران) - دانشكده مهندسي عمران- ساختمان شماره 2 - مركز تحقيقات بتن
 • تلـفن: 02164543074
 • فکس: 
 • پست الکترونیکی -
 • وب سايت 

فعاليت هاي ديگر

 

يكي از مهمترين فعاليت‌هاي مركز تحقيقات تكنولوژي و دوام بتن، انجام آزمايش‌هاي دوام و مقاومت بتن مي‌باشد. در اين زمينه آزمايش‌هايي نظير تعيين نفوذپذيري بتن و ميزان نفوذ يون كلريد، تعيين اثر سولفات‌ها بر بتن، تعيين ضخامت پوشش محل آرماتورها و مقدار رطوبت در بتن، تعيين پتانسيل خوردگي آرماتورها و پديده كربناتاسيون، به‌خصوص براي شرايط آب و هوايي كشور و جهت تعيين تأثير عوامل محيطي بر بتن انجام مي‌پذيرد. 
 از ديگر فعاليت‌هاي اين مركز، آسيب‌شناسي و ارزيابي سازه‌هاي بتني به‌منظور تعميرات و جهت بررسي مقاومت و مقاوم‌سازي آنها مي‌باشد.
براي اين‌ منظور، آزمايش‌هاي نيمه‌مخرب و غيرمخرب (NDT) شامل مغزه‌گيري، چكش اشميت، اولتراسونيك، پيوستگي بتن و... انجام مي‌شود.
شناسايي و ارزيابي پوزولان‌هاي كشور و تحقيقات در زمينة سيمان‌هاي جديد، از ديگر اهداف مهم اين مركز مي‌باشد.
نظر به اينكه كاربرد پوزولان‌ها در بهبود خواص بتن، تأثير بسزايي دارد و همچنين اين مصالح در بسياري از نقاط كشور به وفور يافت مي‌شود، مي‌تواند جايگزين مناسبي براي بخشي از سيمان باشد و علاوه بر صرفه‌جويي در مصرف انرژي و مصرف سيمان، باعث كنترل و رفع برخي مشكلات و نواقص كار با بتن سيمان پرتلندي شود.
مركز تحقيقات تكنولوژي و دوام بتن درنظر دارد تا با كوشش و استفاده از نيروي تحقيقاتي و فناوري خود و با به‌كارگيري دانش‌هاي نوين و بهره‌گيري از حضور انديشمندان بزرگ و مجرب در اين علم بتواند سطح وسيعي از كاستي‌ها و مشكلات مربوط به ساخت و ساز و مصالح ساختماني را جبران نموده و در فراهم‌سازي زمينه‌هاي مناسب‌تر و كارآمدتر در جهت بالا بردن سطح كيفيت توأم با مقاومت، در افزايش دوام و طول عمر سازه‌هاي بتني در كشور گامي تازه بردارد.
مركز تحقيقات تكنولوژي و دوام بتن در حال حاضر با فعاليت 6 عضو هيئت علمي در دو گروه پژوهشي تكنولوژي بتن و دوام بتن فعاليت مي‌نمايد. اعم برنامه‌هاي اين مركز در 5 سال آينده در سه بخش زير خلاصه خواهد شد:
1)پروژه‌هاي تحقيقاتي عمدتاً در تعيين شناسنامه واكنش قليايي سنگدانه‌ها، انجام آزمايشات غيرمخرب (NDT) در قطب مقاوم‌سازي ساختمان‌ها، بتن‌هاي جديد و آزمايشات غيرمخرب (NDT) به‌منظور ارزيابي مشخصات مكانيكي مصالح ساختماني بكار رفته در سازه‌ها
2)چاپ و انتشار كتب و مقالات و دستورالعمل‌ها
3)برگزاري سخنراني‌ها، دوره‌ها و كارگاه‌هاي تخصصي و سمينارها

فهرست ا - ی